• ข่าวสารประชาสัมพันธ์
  Airtac International Group
 • ค้นหาผลิตภัณฑ์
 • แอร์แทคจัดตั้งเวิร์คสเตชั่นสำหรับนักวิจัยหลังปริญญาเอก
 • Source: Submit Time:2021-01-08 Click Throughs: 10883 Times
 • A A A
 • เมื่อเร็ว ๆ นี้ แอร์แทคได้รับการอนุมัติจากแผนกทรัพยากรบุคคลของมณฑลเจ้อเจียง ให้จัดตั้งเวิร์คสเตชั่นสำหรับนักวิจัยหลังปริญญาเอก การอนุมัติเวิร์คสเตชั่นดังกล่าวเป็นการยืนยันและก้าวสำคัญสำหรับการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาทางเทคนิคของแอร์แทค

   

  เวิร์คสเตชั่นสำหรับนักวิจัยหลังปริญญาเอก เป็นกลุ่มที่มีเป้าหมายเพื่อปลูกฝังนักวิจัยหลังปริญญาเอกในสถานประกอบการ ที่มีสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีขั้นสูงและเงินทุนมากมาย เวิร์คสเตชั่นจึงเปรียบเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างองค์กร บุคลากร(นักวิจัย) อุตสาหกรรม วิชาการ และงานวิจัยเข้าด้วยกัน

   

  การจัดตั้งเวิร์คสเตชั่นสำหรับนักวิจัยหลังปริญญาเอก เป็นเวทีสำหรับการพัฒนางานวิจัยและบุคลากรที่มีทักษะวิชาการในด้านเทคโนโลยี การค้นคว้าวิจัยสูง ในอนาคตแอร์แทคจะใช้โอกาสนี้ในการดำเนินการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เร่งการปลูกฝังและการนำไปสู่บุคลากรที่มีทักษะวิชาการในด้านเทคโนโลยี เพื่อนำองค์กรของเราก้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้น