ข้อต่อ:
ข้อต่อตรงเกลียวนอกสายลมรุ่น PC
 • ข้อต่อตรงเกลียวนอกสายลมรุ่น PC
 • ข้อต่อตรงเกลียวนอกสายลมรุ่น PC[พารามิเตอร์]
 • ดาวน์โหลด: 
ข้อต่อตรงเกลียวในสายลมรุ่น PCF
 • ข้อต่อตรงเกลียวในสายลมรุ่น PCF
 • ข้อต่อตรงเกลียวในสายลมรุ่น PCF[พารามิเตอร์]
 • ดาวน์โหลด: 
ข้อต่อตรงเกลียวในสายลมขันหกเหลี่ยมในรุ่นPOC
 • ข้อต่อตรงเกลียวในสายลมขันหกเหลี่ยมในรุ่นPOC
 • ข้อต่อตรงเกลียวในสายลมขันหกเหลี่ยมในรุ่นPOC[พารามิเตอร์]
 • ดาวน์โหลด: 
ข้องอ90เกลียวในเสียบสายลม PL
 • ข้องอ90เกลียวในเสียบสายลม PL
 • ข้องอ90เกลียวในเสียบสายลม PL[พารามิเตอร์]
 • ดาวน์โหลด: 
ข้องอเสียบสายลม PLL
 • ดาวน์โหลด: 
ข้องอเสียบสายลม PLF
 • ดาวน์โหลด: 
ข้องอเสียบสายลม 2 ทาง PV
 • ดาวน์โหลด: 
สปีดคอนโทรลแบบพุชล็อครุ่น PTL-M
 • สปีดคอนโทรลแบบพุชล็อครุ่น PTL-M
 • สปีดคอนโทรลแบบพุชล็อครุ่น PTL-M[พารามิเตอร์]
 • ดาวน์โหลด: 
สปีดคอนโทรลแบบพุชล็อครุ่น PTL
 • สปีดคอนโทรลแบบพุชล็อครุ่น PTL
 • สปีดคอนโทรลแบบพุชล็อครุ่น PTL[พารามิเตอร์]
 • ดาวน์โหลด: 
สปีดคอนโทรลรุ่น PSL
 • ดาวน์โหลด: 
สปีดคอนโทรลแบบยูนิเวอร์แซลรุ่น PSS
 • สปีดคอนโทรลแบบยูนิเวอร์แซลรุ่น PSS
 • สปีดคอนโทรลแบบยูนิเวอร์แซลรุ่น PSS[พารามิเตอร์]
 • ดาวน์โหลด: 
สปีดคอนโทรลรุ่น PSA
 • ดาวน์โหลด: 
ฟิงเกิ้ลวาล์วรุ่น PHV
 • ดาวน์โหลด: 
ตัวเก็บเสียงรุ่น PPA
 • ดาวน์โหลด: 
ตัวเก็บเสียงพลาสติกรุ่น PAL\PALM
 • ตัวเก็บเสียงพลาสติกรุ่น PAL\PALM
 • ตัวเก็บเสียงพลาสติกรุ่น PAL\PALM[พารามิเตอร์]
 • ดาวน์โหลด: 
ตัวเก็บเสียงแบบมินิรุ่น BSLM
 • ตัวเก็บเสียงแบบมินิรุ่น BSLM
 • ตัวเก็บเสียงแบบมินิรุ่น BSLM[พารามิเตอร์]
 • ดาวน์โหลด: 
ตัวเก็บเสียงแบบยูนิเวอร์แซลรุ่น BSL
 • ตัวเก็บเสียงแบบยูนิเวอร์แซลรุ่น BSL
 • ตัวเก็บเสียงแบบยูนิเวอร์แซลรุ่น BSL[พารามิเตอร์]
 • ดาวน์โหลด: 
ตัวเก็บเสียงแบบปรับอัตราการไหลได้รุ่น
 • ตัวเก็บเสียงแบบปรับอัตราการไหลได้รุ่น
 • ตัวเก็บเสียงแบบปรับอัตราการไหลได้รุ่น[พารามิเตอร์]
 • ดาวน์โหลด: 
ข้อต่อตรงเกลียวตัวผู้แบบมินิรุ่น PC-M
 • ข้อต่อตรงเกลียวตัวผู้แบบมินิรุ่น PC-M
 • ข้อต่อตรงเกลียวตัวผู้แบบมินิรุ่น PC-M[พารามิเตอร์]
 • ดาวน์โหลด: 
ข้อต่องอเกลียวตัวผู้แบบมินิรุ่น PL-M
 • ข้อต่องอเกลียวตัวผู้แบบมินิรุ่น PL-M
 • ข้อต่องอเกลียวตัวผู้แบบมินิรุ่น PL-M[พารามิเตอร์]
 • ดาวน์โหลด: 
ข้อต่องอแบบยูนิเวอร์แซลเกลียวตัวผู้รุ่น PH
 • ข้อต่องอแบบยูนิเวอร์แซลเกลียวตัวผู้รุ่น PH
 • ข้อต่องอแบบยูนิเวอร์แซลเกลียวตัวผู้รุ่น PH[พารามิเตอร์]
 • ดาวน์โหลด: 
ข้อต่องอแบบยูนิเวอร์แซลเกลียวตัวเมียรุ่นPHF-Universal female elbow
 • ข้อต่องอแบบยูนิเวอร์แซลเกลียวตัวเมียรุ่นPHF-Universal female elbow
 • ข้อต่องอแบบยูนิเวอร์แซลเกลียวตัวเมียรุ่นPHF-Univer...[พารามิเตอร์]
 • ดาวน์โหลด: 
ข้อต่องอแบบดับเบิ้ลยูนิเวอร์แซลเกลียวตัวผู้รุ่น PHW
 • ข้อต่องอแบบดับเบิ้ลยูนิเวอร์แซลเกลียวตัวผู้รุ่น PHW
 • ข้อต่องอแบบดับเบิ้ลยูนิเวอร์แซลเกลียวตัวผู้รุ่น PH...[พารามิเตอร์]
 • ดาวน์โหลด: 
ข้อลดแบบยูนิเวอร์แซลมีสี่พอร์ทรุ่น PHD
 • ข้อลดแบบยูนิเวอร์แซลมีสี่พอร์ทรุ่น PHD
 • ข้อลดแบบยูนิเวอร์แซลมีสี่พอร์ทรุ่น PHD[พารามิเตอร์]
 • ดาวน์โหลด: 
ข้อลดแบบยูนิเวอร์แซลมีสามพอร์ทรุ่น PHK
 • ข้อลดแบบยูนิเวอร์แซลมีสามพอร์ทรุ่น PHK
 • ข้อลดแบบยูนิเวอร์แซลมีสามพอร์ทรุ่น PHK[พารามิเตอร์]
 • ดาวน์โหลด: 
ข้อลดแบบเสียบรุ่น PGJ
 • ดาวน์โหลด: 
ข้อต่อตรงเสียบสายลม PU
 • ดาวน์โหลด: 
ข้อลดตรงรุ่น PG
 • ดาวน์โหลด: 
ข้อต่อสามทาง T เสียบสายลมPE
 • ข้อต่อสามทาง T เสียบสายลมPE
 • ข้อต่อสามทาง T เสียบสายลมPE[พารามิเตอร์]
 • ดาวน์โหลด: 
ข้อต่อสามทาง T เกลียวเสียบสายลมPEB
 • ข้อต่อสามทาง T เกลียวเสียบสายลมPEB
 • ข้อต่อสามทาง T เกลียวเสียบสายลมPEB[พารามิเตอร์]
 • ดาวน์โหลด: 
ข้อต่อ 3 ทางเสียบสายลม PED
 • ดาวน์โหลด: 
ข้อต่อ 3 ทางเสียบสายลม PEG
 • ดาวน์โหลด: 
ข้อต่อ 3 ทางเสียบสายลม PEW
 • ดาวน์โหลด: 
ข้อต่อสามทาง Y เสียบสายลม PY-Union
 • ข้อต่อสามทาง Y เสียบสายลม PY-Union
 • ข้อต่อสามทาง Y เสียบสายลม PY-Union[พารามิเตอร์]
 • ดาวน์โหลด: 
ข้อต่อสามทาง Y เกลียวเสียบสายลม PYB-Branch
 • ข้อต่อสามทาง Y เกลียวเสียบสายลม PYB-Branch
 • ข้อต่อสามทาง Y เกลียวเสียบสายลม PYB-Branch[พารามิเตอร์]
 • ดาวน์โหลด: 
ข้อลดแบบยูเนียนวายรุ่น PYW
 • ข้อลดแบบยูเนียนวายรุ่น PYW
 • ข้อลดแบบยูเนียนวายรุ่น PYW[พารามิเตอร์]
 • ดาวน์โหลด: 
ข้อต่อสี่ทางรุ่น PZ
 • ดาวน์โหลด: 
ข้อต่อสี่ทางแบบมีเกลียวรุ่น PZB
 • ข้อต่อสี่ทางแบบมีเกลียวรุ่น PZB
 • ข้อต่อสี่ทางแบบมีเกลียวรุ่น PZB[พารามิเตอร์]
 • ดาวน์โหลด: 
ข้อต่อ 4 ทางเสียบสายลม PZG
 • ดาวน์โหลด: 
ข้อลดสามทางเกลียวตัวผู้รุ่น PKD
 • ข้อลดสามทางเกลียวตัวผู้รุ่น PKD
 • ข้อลดสามทางเกลียวตัวผู้รุ่น PKD[พารามิเตอร์]
 • ดาวน์โหลด: 
ข้อลดสามทางรุ่น PKG
 • ดาวน์โหลด: 
ข้อต่อแบบบัลค์เฮดรุ่น PM
 • ดาวน์โหลด: 
ข้องอแบบบัลค์เฮดเกลียวตัวผู้รุ่น PLM
 • ข้องอแบบบัลค์เฮดเกลียวตัวผู้รุ่น PLM
 • ข้องอแบบบัลค์เฮดเกลียวตัวผู้รุ่น PLM[พารามิเตอร์]
 • ดาวน์โหลด: 
ข้อต่อตรงแบบบัลค์เฮดเกลียวตัวเมียรุ่น PMF
 • ข้อต่อตรงแบบบัลค์เฮดเกลียวตัวเมียรุ่น PMF
 • ข้อต่อตรงแบบบัลค์เฮดเกลียวตัวเมียรุ่น PMF[พารามิเตอร์]
 • ดาวน์โหลด: 
รุ่น PP
 • ดาวน์โหลด: 
ข้อต่อตรงโลหะรุ่น BPC
 • ดาวน์โหลด: 
ข้อต่อตรงโลหะเกลียวตัวเมียรุ่น BPCF
 • ข้อต่อตรงโลหะเกลียวตัวเมียรุ่น BPCF
 • ข้อต่อตรงโลหะเกลียวตัวเมียรุ่น BPCF[พารามิเตอร์]
 • ดาวน์โหลด: 
ข้อต่อตรงโลหะ Hexagon socket head เกลียวตัวผู้รุ่น BPOC
 • ข้อต่อตรงโลหะ Hexagon socket head เกลียวตัวผู้รุ่น BPOC
 • ข้อต่อตรงโลหะ Hexagon socket head เกลียวตัวผู้รุ่น...[พารามิเตอร์]
 • ดาวน์โหลด: 
ข้อต่อแบบบัลค์เฮดโลหะรุ่น BPM
 • ข้อต่อแบบบัลค์เฮดโลหะรุ่น BPM
 • ข้อต่อแบบบัลค์เฮดโลหะรุ่น BPM[พารามิเตอร์]
 • ดาวน์โหลด: 
ข้อต่อแบบบัลค์เฮดโลหะเกลียวตัวเมียรุ่น BPMF
 • ข้อต่อแบบบัลค์เฮดโลหะเกลียวตัวเมียรุ่น BPMF
 • ข้อต่อแบบบัลค์เฮดโลหะเกลียวตัวเมียรุ่น BPMF[พารามิเตอร์]
 • ดาวน์โหลด: 
ข้อต่อตรงโลหะแบบขันอัดรุ่น BKC
 • ข้อต่อตรงโลหะแบบขันอัดรุ่น BKC
 • ข้อต่อตรงโลหะแบบขันอัดรุ่น BKC[พารามิเตอร์]
 • ดาวน์โหลด: 
ข้อต่อตรงรุ่น BB
 • ดาวน์โหลด: 
ตัวอุดแบบ Hexagon head รุ่น BZ
 • ดาวน์โหลด: 
ข้อต่อแบบเกลียวตัวผู้และตัวเมียรุ่น BD
 • ข้อต่อแบบเกลียวตัวผู้และตัวเมียรุ่น BD
 • ข้อต่อแบบเกลียวตัวผู้และตัวเมียรุ่น BD[พารามิเตอร์]
 • ดาวน์โหลด: 
ข้อต่อเกลียวตัวเมียสองด้านรุ่น BU
 • ข้อต่อเกลียวตัวเมียสองด้านรุ่น BU
 • ข้อต่อเกลียวตัวเมียสองด้านรุ่น BU[พารามิเตอร์]
 • ดาวน์โหลด: 
 • ค้นหาผลิตภัณฑ์