รุ่น PC:
ข้อต่อตรงเกลียวนอกสายลมรุ่น PC
  • ข้อต่อตรงเกลียวนอกสายลมรุ่น PC
  • ข้อต่อตรงเกลียวนอกสายลมรุ่น PC[พารามิเตอร์]
  • ดาวน์โหลด: 
ข้อต่อตรงเกลียวในสายลมรุ่น PCF
  • ข้อต่อตรงเกลียวในสายลมรุ่น PCF
  • ข้อต่อตรงเกลียวในสายลมรุ่น PCF[พารามิเตอร์]
  • ดาวน์โหลด: 
ข้อต่อตรงเกลียวในสายลมขันหกเหลี่ยมในรุ่นPOC
  • ข้อต่อตรงเกลียวในสายลมขันหกเหลี่ยมในรุ่นPOC
  • ข้อต่อตรงเกลียวในสายลมขันหกเหลี่ยมในรุ่นPOC[พารามิเตอร์]
  • ดาวน์โหลด: 
  • ค้นหาผลิตภัณฑ์