รุ่น PE:
ข้อต่อสามทาง T เสียบสายลมPE
  • ข้อต่อสามทาง T เสียบสายลมPE
  • ข้อต่อสามทาง T เสียบสายลมPE[พารามิเตอร์]
  • ดาวน์โหลด: 
ข้อต่อสามทาง T เกลียวเสียบสายลมPEB
  • ข้อต่อสามทาง T เกลียวเสียบสายลมPEB
  • ข้อต่อสามทาง T เกลียวเสียบสายลมPEB[พารามิเตอร์]
  • ดาวน์โหลด: 
ข้อต่อ 3 ทางเสียบสายลม PED
  • ดาวน์โหลด: 
ข้อต่อ 3 ทางเสียบสายลม PEG
  • ดาวน์โหลด: 
ข้อต่อ 3 ทางเสียบสายลม PEW
  • ดาวน์โหลด: 
  • ค้นหาผลิตภัณฑ์