ข้อต่อโลหะ:
ข้อต่อตรงโลหะรุ่น BPC
 • ดาวน์โหลด: 
ข้อต่อตรงโลหะเกลียวตัวเมียรุ่น BPCF
 • ข้อต่อตรงโลหะเกลียวตัวเมียรุ่น BPCF
 • ข้อต่อตรงโลหะเกลียวตัวเมียรุ่น BPCF[พารามิเตอร์]
 • ดาวน์โหลด: 
ข้อต่อตรงโลหะ Hexagon socket head เกลียวตัวผู้รุ่น BPOC
 • ข้อต่อตรงโลหะ Hexagon socket head เกลียวตัวผู้รุ่น BPOC
 • ข้อต่อตรงโลหะ Hexagon socket head เกลียวตัวผู้รุ่น...[พารามิเตอร์]
 • ดาวน์โหลด: 
ข้อต่อแบบบัลค์เฮดโลหะรุ่น BPM
 • ข้อต่อแบบบัลค์เฮดโลหะรุ่น BPM
 • ข้อต่อแบบบัลค์เฮดโลหะรุ่น BPM[พารามิเตอร์]
 • ดาวน์โหลด: 
ข้อต่อแบบบัลค์เฮดโลหะเกลียวตัวเมียรุ่น BPMF
 • ข้อต่อแบบบัลค์เฮดโลหะเกลียวตัวเมียรุ่น BPMF
 • ข้อต่อแบบบัลค์เฮดโลหะเกลียวตัวเมียรุ่น BPMF[พารามิเตอร์]
 • ดาวน์โหลด: 
ข้อต่อตรงโลหะแบบขันอัดรุ่น BKC
 • ข้อต่อตรงโลหะแบบขันอัดรุ่น BKC
 • ข้อต่อตรงโลหะแบบขันอัดรุ่น BKC[พารามิเตอร์]
 • ดาวน์โหลด: 
ข้อต่อตรงรุ่น BB
 • ดาวน์โหลด: 
ตัวอุดแบบ Hexagon head รุ่น BZ
 • ดาวน์โหลด: 
ข้อต่อแบบเกลียวตัวผู้และตัวเมียรุ่น BD
 • ข้อต่อแบบเกลียวตัวผู้และตัวเมียรุ่น BD
 • ข้อต่อแบบเกลียวตัวผู้และตัวเมียรุ่น BD[พารามิเตอร์]
 • ดาวน์โหลด: 
ข้อต่อเกลียวตัวเมียสองด้านรุ่น BU
 • ข้อต่อเกลียวตัวเมียสองด้านรุ่น BU
 • ข้อต่อเกลียวตัวเมียสองด้านรุ่น BU[พารามิเตอร์]
 • ดาวน์โหลด: 
 • ค้นหาผลิตภัณฑ์