รุ่น PH:
ข้อต่อแบบยูนิเวอร์แซลเกลียวตัวผู้รุ่น PH-S
  • ข้อต่อแบบยูนิเวอร์แซลเกลียวตัวผู้รุ่น PH-S
  • ข้อต่อแบบยูนิเวอร์แซลเกลียวตัวผู้รุ่น PH-S[พารามิเตอร์]
  • ดาวน์โหลด: 
ข้อต่อแบบยูนิเวอร์แซลเกลียวตัวเมียรุ่น PHF-S
  • ข้อต่อแบบยูนิเวอร์แซลเกลียวตัวเมียรุ่น PHF-S
  • ข้อต่อแบบยูนิเวอร์แซลเกลียวตัวเมียรุ่น PHF-S[พารามิเตอร์]
  • ดาวน์โหลด: 
ข้อต่อแบบดับเบิ้ลยูนิเวอร์แซลเกลียวตัวผู้รุ่น PHW-S
  • ข้อต่อแบบดับเบิ้ลยูนิเวอร์แซลเกลียวตัวผู้รุ่น PHW-S
  • ข้อต่อแบบดับเบิ้ลยูนิเวอร์แซลเกลียวตัวผู้รุ่น PHW-...[พารามิเตอร์]
  • ดาวน์โหลด: 
  • ค้นหาผลิตภัณฑ์