ข้อต่อโลหะ:
ข้อต่อตรงสายลมแบบสวมอัด BKC-S
  • ข้อต่อตรงสายลมแบบสวมอัด BKC-S
  • ข้อต่อตรงสายลมแบบสวมอัด BKC-S[พารามิเตอร์]
  • ดาวน์โหลด: 
ข้อต่อตรงเกลียวนอก BB-S
  • ดาวน์โหลด: 
ปลั๊กอุดเกลียว BZ-S
  • ดาวน์โหลด: 
ข้อลดเกลียว BD-S
  • ดาวน์โหลด: 
ข้อต่อตรงเกลียวใน BU-S
  • ดาวน์โหลด: 
  • ค้นหาผลิตภัณฑ์