• โลว์โพรไฟล์ลิเนียร์ไกด์รุ่น LSD
  •   
  • พารามิเตอร์
โลว์โพรไฟล์ลิเนียร์ไกด์รุ่น LSD
  • โลว์โพรไฟล์ลิเนียร์ไกด์รุ่น LSD
  • โลว์โพรไฟล์ลิเนียร์ไกด์รุ่น LSD

Product Features

1.With self-adjustment ability

X-shaped (45°-45°) of curved groove on cross section design makes it self-aligning. Even small misalignment exists on the mounting surface,this design can help absorb it and maintain high precision, smooth and stable linear motion.

2. Low profile, High rigidity, equal load on four direction design

The 45-degree contact angle design of the four rows of steel balls and the raceway allow the steel balls to achieve the ideal two-point contact, and can withstand the action and reaction force from the radial and lateral direction. Meanwhile, preload can be applied to increase extra rigidity if necessary.Reduce the combined height of the slide block and the slide rail, shorten the length of the slide block, to achieve miniaturization.

3.Interchangeable

Because of the strict control on manufacturing process, the dimensional accuracy is stable and within the set tolerance.

Besides, the ball retainer design can prevent steel balls from falling out.Therefore when assembling, blocks are interchangeable within the same spec and still maintain consistency of preload and accuracy.

  • ค้นหาผลิตภัณฑ์